Referencje

1. Josef Wiegand GmbH & Co. KG - budowa całorocznego toru saneczkowego w rejonie stoku narciarskiego.

2. Gmina Jedlina Zdrój - Dokumentacja projektowa i wykonanie kładki dla pieszych nad potokiem Jedlina, łączącej miejsca postojowe z kompleksem boiska sportowego. Wykonanie chodnika z kostki brukowej. Dokumentacja projektowa i budowa kładki dla pieszych ponad rynną wyciągarki letniego toru saneczkowego. Budowa elementów odwodnienia w obrębie parkingu. Budowa elementów odwodnienia i uzupełnienie nawierzchni w obrębie boiska sportowego. Budowa boiska treningowego. Wykonanie projektu rozbiórki budynku. Budowa odwodnienia terenu na granicy boisk.

3. Gmina Jedlina Zdrój - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie Zdroju.

4. Zakład produkcyjno - usługowo - handlowy "OARES" - wykonanie ścian z cegły ceramicznej na obiekcie stacji 110/20kV R-Zawiszów w Świdnicy.

5. Urząd Miejski w Świdnicy - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z instalacją odprowadzającą wody opadowe.

6. Wspólnota mieszkaniowa Jedlina Zdrój - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i tłucznia na drodze wewnętrznej.

7. Zakład wykonawstwa sieci elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. - wykonanie nawierzchni na drodze o konstrukcji betonowej na obiekcie stacji 110/20kV R-Zawiszów w Świdnicy.

8. Budowa sieci i instalacji do wykorzystania energii odnawialnej z pokotu Witoszówka dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej ogrzewań niskotemperaturowych dla Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy.

9. Wieprzówka - odbudowa i modernizacja koryta potoku gm. Marcinowice.

10. Odbudowa okładzin kamiennych kanału otwartego w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej" i zadania "Kolektor potoku Wapienniczka wraz z przepustem w ciągu ul. Esperantystów".

11. Awaryjny remont umocnień koryta potoku Sokołowiec. Likwidacja lokalnych wypiętrzeń dna koryta oraz remont umocnień brzegowych koryta rzeki Ścinawki. Remont istniejących umocnień koryta rzeki Ścinawki.

12. Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 19 w Głuszycy (powódź 2010).

13. Rozbiórka i odbudowa mostu drogowego nad potokiem Lesk w ciągu drogi gimnnej, ul. XXX-Lecia PRL w Czarnym Borze - most nr 2.

14. Zabudowa regulacyjna potoku Walimka w miejscowości Walim w obrębie ul. 3 Maja - etap II.

15. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr geod. 627 w Starych Bogaczowicach.

16. Remont uszkodzonej zabudowy regulacyjnej na potoku Czerwony Strumień w km 1+215 - 1+245 i 1+850 - 1+906 w m. Boguszów-Gorce - remont popowodziowy.

17. Przywrócenie przekroju normalnego koryta potoku Szczawnik w m. Wałbrzych przy ul. Przyjaciół Żołnierza 22-22a.

18. Odbudowa mostu, dojazd do posesji ul. Kłodzka 97 w Głuszycy Górnej. Powódź sierpień 2010r.